Polisa privatnosti

Zahvaljujemo Vam se što ste posetili našu web stranicu. Nadamo se da ćete uživati u dodatnom upoznavanju sa portalom Weekendica.com i našim uslugama.

Poštujemo vašu privatnost

Weekendica.com poštuje Vaše pravo na privatnost prilikom korišćenja web stranice i elektronske komunikacije sa nama. Preduzeli smo sve potrebne mere kako bi lične informacije koje nam dajete bile sigurne.

Koje lične podatke Weekendica.com prikuplja putem ove web stranice i na koji način?

Prikupljamo samo one lične podatke koje Vi želite da nam date ili one koji su neophodni kako bismo Vam pružili (i unapredili) usluge. Prikupljamo direktne lične podatke kao što su ime, adresa i e-mail adresa, kao i nedirektne podatke kao što su „Cookies“ (praćenje ponašanja), veza i informacije o sistemu.

Možete nam dati svoju e-mail adresu, ime, telefonski broj i sl. kako bismo Vam pružili informacije o našim ponudama I uslugama, mogućnostima učestvovanja u našim takmičenjima ili anketama ili ako jednostavno želite da  budete informisani o aktivnostima portala Weekendica.com

Možete biti sigurni da portal Weekendica.com preduzima sve neophodne mere kako bi se obezbedila sigurnost Vaših ličnih informacija.

U koje svrhe Weekendica.com koristi Vaše lične podatke?

Vaši lični podaci koristiće se isključivo u svrhu Weekendica.com poslovanja, kao i za upravljanje, podršku i dobijanje povratnih informacija o pruženoj usluzi i kako bi se sprečilo narušavanje sigurnosti, zakona ili uslova iz ugovora.

COOKIES („Tehnologija praćenja“) – Kako i zašto ih weekendica.com koristi?

Weekendica.com koristi tehnologiju praćenja („Cookies“) za prikupljanje ličnih podataka kao što su vrsta preglednika i operativnog sistema, pripadajuća stranica, put preko stranice, ISP domen i slično u cilju razumevanja kako posetioci koriste ovu web stranicu. Cookies nam pomažu u prilagođavanju ove web stranice Vašim ličnim potrebama.

Weekendica.com čuva sve informacije prikupljene preko „Cookie-a“ u ne-lično identifikovanom formatu. Ovaj tip informacija dobijenih putem „Cookie-a“ neće biti prosleđen izvan Weekendica.com ili određenim trećim stranama. Neće se koristiti za nepredviđene komunikacije.

„Cookies“ smešteni na Vašem računaru ne sadrže Vaše ime, već IP adresu. Nakon što je korisnikova sesija prekinuta, informacije sadržane u „Cookies-u“ više nisu dostupne Weekendica.com.

Molimo da proverite da li Vaše postavke računara podržavaju mogućnost prihvaćanja „Cookie-a“ ili ne? Možete podesiti vaš preglednik da vas upozori pre nego što prihvatite „Cookie“ ili ga možete podesiti da ih odbija, iako u tom slučaju nećete imati pristup svim mogućnostima ove stranice. Pod opcijom „pomoć“ na Vašem pregledniku, proverite kako to možete da učinite. Ne morate da imate uključenu opciju primanja „Cookiea“ da biste koristili većinu delova ove i drugih Weekendica.com web stranica. Zapamtite da ukoliko koristite različite računare na različitim mestima, moraćete da proverite da li je svaki preglednik prilagođen Vašim postavkama za primanje „Cookiea“.

Kako možete videti, proveriti, izmeniti ili obrisati lične podatke koje ste nam poslali?

Imate pravo da nam se obratite kako bi Vam pružili sve informacije koje pohranjujemo o vama. Određeni državni zakoni mogu zahtevati plaćanje manje naknade za tu delatnost. Takođe, možete da obrišete, ispravite ili promenite svoje lične podatke slanjem e-maila na office@weekendica.com

Da li se Weekendica.com web stranica povezuje sa drugim web stranicama i šta se tada dešava sa mojim ličnim podacima?

Linkovi na druge web stranice Weekendica.com mogu Vas odvesti izvan mreže Weekendica.com.

Weekendica.com ne snosi odgovornost za sadržaj, tačnost ili funkciju tih stranica. Linkovi su dati u dobroj veri i Weekendica.com se ne smatra odgovornom za bilo kakve kasnije promene na drugim web stranicama za koje smo dali link. Uključenje linkova na druge stranice ne označava potvrdu Weekendica.com. Preporučujemo Vam da budete oprezni i da pažljivo pročitate zakonska obaveštenja o privatnosti na ostalim web stranicama koje posećujete.

E marketing – Šta je SPAM i koji stav Weekendica.com zauzima kada je reč o SPAM elektronskoj pošti?

Spam predstavlja mesto gde se skladište neželjene e-mail poruke koje sadrže reklame ili marketinške materijale poslate bez vašeg pristanka.

Weekendica.com ne šalje SPAM e-mail poruke. Weekendica.com koristi anti-spam alat u cilju zaštite zaposlenih od primanja SPAM poruka. Slanje e-mail poruka bez saglasnosti druge strane je nezakonito u mnogim zemljama. Weekendica.com neće koristiti Vaše lične podatke (uključujući i Vašu e-mail adresu) za direktni marketing ili praćenje komunikacije osim ukoliko nam date izričitu dozvolu. Ovo se naziva „OPT-IN“ saglasnost.

Takođe, Weekendica.com neće deliti Vaše lične podatke sa trećim licima koja bi koristila Vaše lične informacije za slanje spam mejlova.

Weekendica.com web stranice pružaju priliku da dobijete informacije o marketingu putem e-maila.  Svaka e-mail poruka poslata od strane Weekendica.com će Vam dati mogućnost u bilo koje vreme da prestanete da primate marketinške e-mailove.

Ako iz nekog razloga verujete da ste dobili bezvrednu e-poštu od strane Weekendica.com, molimo Vas da nas obavestite odmah preko date adrese. Za detalje o adresi pogledajte sekciju 4 – Kako možete da vidite, proverite, promenite ili obrišete lične informacije koje ste nam poslali?

Može li Weekendica.com naknadno promeniti uslove Politike privatnosti?

Zadržavamo pravo izmena i ispravki ovog obaveštenja. Molimo Vas da pristupate ovoj web stranici s vremena na vreme kako biste imali pregled novih informacija.

 

 / 

Prijavite se

Pošaljite poruku

Moji favoriti